Home

‘Achter de geraniums zitten’ oftewel een inactief leven leiden, zoals de Van Dale dit omschrijft. Niet alleen ouderen, maar ook mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen krijgen hiermee te maken, gezien de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

Voor al deze mensen gaat dit ten koste van het levensplezier. Het is voor iedereen – jong en oud – heel belangrijk om sociale contacten te hebben en ergens bij te horen.

Achter de geraniums uit gaat met mensen in gesprek om erachter te komen wat hen meer levensplezier kan bezorgen. Hierna wordt er een plan van aanpak gemaakt, zodat iemand weer één of meerdere bezigheden en/of activiteiten kan gaan ondernemen. Onder andere zorgt ‘Achter de geraniums uit’ ervoor dat de hulp wordt geregeld, waardoor iemand een activiteit kan doen. Deze hulp bestaat bijvoorbeeld uit het regelen van vervoer, een vrijwilliger of een verenigingslid die een ander lid ophaalt.

Daarnaast kan ‘Achter de geraniums uit’ ook iets betekenen voor organisaties op het gebied van dagbesteding voor bewoners en/of de inzet van vrijwilligers.

Bent u iemand die achter de geraniums vandaan wil komen? Kent u iemand voor wie u het leven achter de geraniums aangenamer wil maken? Neem dan contact op met ‘Achter de geraniums uit’ via 06 31076635 of stuur een e-mail naar achterdegeraniumsuit@outlook.com

Bezoek ook de Facebook-pagina van ‘Achter de geraniums uit’ en ontdek wat ik allemaal voor u kan betekenen!